Hỏi đáp - Tư vấn học chỉ huy trưởng

4. Nội dung học của lớp học chỉ huy trưởng tại Lai Châu

Nội dung này được trung tâm giảng dạy theo chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với các Nội dung chi tiết bao gồm:
chi huy truong cong trinh


Tìm hiểu thêm
chung chi chi huy truong