TIN MỚI > VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Cấp Giấy chứng nhận cho nhiều người

(Xây dựng) – Tôi và hai chị em cùng góp tiền mua một căn nhà, hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị thủ tục để ký hợp đồng với chủ nhà. Tôi muốn hỏi trường hợp chúng tôi mua chung như vậy thì khi được cấp giấy chứng nhận thì có được mỗi người giữ một giấy chứng nhận hay không?

(ducviet998@gmail.com)


Ảnh minh họa.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 quy định nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì: “Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.”

Từ căn cứ trên, nếu bạn và các đồng sở hữu khác không có yêu cầu cấp chung một giấy chứng nhận thì mỗi người sẽ được cấp một Giấy chứng nhận (vẫn ghi tên đầy đủ của các chủ sở hữu khác). Khi bạn và các đồng sở hữu thực hiện các quyền/nghĩa vụ của người chủ sử dụng/sở hữu tài sản thì cần phải xuất trình tất cả các Giấy chứng nhận đó.

Luật sư Nguyễn Văn Nứa