Hỏi đáp - Tư vấn học chỉ huy trưởng

Công việc, hạng mục công trình hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt

Điều 7. Công việc, hạng mục công trình hoặc công trình có yêu cầu đặc biệt
Công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt quy định trong Thông tư này là: công việc, hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng có kỹ thuật phức tạp dễ gây sự cố mất an toàn trong thi công, đòi hỏi việc thi công phải do tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng; an toàn cho người, cho công trình và các công trình lân cận.
Những công việc, hạng mục công trình, công trình xây dựng có yêu cầu đặc biệt bao gồm:
1. Các công việc:
a) Xử lý nền móng bằng cọc barret và cọc khoan nhồi cho các loại công trình xây dựng;
b) Phá dỡ công trình có chiều cao từ 10 mét trở lên;
c) Lắp đặt thiết bị siêu trường, siêu trọng.
2. Các hạng mục công trình:
a) Tầng hầm của các công trình: nhà cao tầng, bãi đỗ xe ngầm, các loại công trình khác;
b) Đập có chiều cao trên 25 mét: bao gồm đập bê tông, đập đất, đá của công trình thuỷ lợi, thuỷ điện;
c) Bồn chứa, bể chứa, đường ống dẫn xăng, dầu, khí.
3. Các công trình:
a) Công trình nhà cao từ 20 tầng trở lên hoặc công trình có khẩu độ từ 36 mét trở lên;
b) Công trình dạng tháp có chiều cao từ 50 mét trở lên;
c) Công trình cầu có chiều dài nhịp chính từ 100 mét trở lên, cầu vòm có chiều cao từ 50 mét trở lên, cầu có trụ cao từ 30 mét trở lên;
d) Công trình ngầm: như hầm của các loại công trình khai thác mỏ, thuỷ điện, giao thông và các loại công trình khác;
đ) Công trình trên biển: như các công trình đê chắn sóng biển, công trình giàn khoan trên biển, đường ống dẫn dầu, khí ngoài biển và các loại công trình khác ngoài biển.