TIN MỚI > VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Lương tối thiểu của người lao động?

(Xây dựng) – Tôi là sinh viên mới ra trường, vừa được nhận vào làm việc ở Cty tại quận Ba Đình, Hà Nội với vị trí nhân viên kinh doanh. Khi ký Hợp đồng lao động, Giám đốc Cty có thông báo là tôi sẽ được nhận lương theo bảng lương của Cty và thưởng theo tỷ lệ % tổng giá trị hàng hóa bán ra trong tháng.

Khi làm việc, tôi được biết vì tôi là người mới ra trường, mới vào làm việc ở Cty nên bậc lương của tôi là bậc 1 với hệ số 1, lương làm cơ sở tính lương là 1.150.000 VNĐ.

Tôi đã thắc mắc với bộ phận nhân sự vì mức lương này quá thấp. Họ giải thích với tôi rằng, theo quy định của pháp luật, lương trả cho người lao động chỉ cần cao hơn mức lương tối thiểu. Lương theo bảng lương của tôi đúng bằng lương tối thiểu, ngoài ra tôi sẽ được cộng % doanh số bán hàng nên chắc chắn lương của tôi sẽ cao hơn lương tối thiểu, vì vậy quy định của Cty không vi phạm pháp luật. Đồng thời, khi ký Hợp đồng lao động tôi đã đồng ý với việc này nên tôi phải tuân theo quy định này. Vậy, tôi hỏi, quy định của Cty đúng hay sai?

(Vũ Nhật Minh, quận Ba Đình, Hà Nội)


Ảnh minh họa.

Trả lời:

Theo Khoản 3, Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012 về tiền lương quy định mức lương thấp nhất của doanh nghiệp không được thấp hơn lương tối thiểu vùng, hơn nữa lương của người lao động phải qua đào tạo phải cao hơn lương tối thiểu vùng ít nhất 7%, cụ thể như sau:“Mức lương thấp nhất (khởi điểm) của công việc hoặc chức danh trong thang lương, bảng lương do Cty xác định trên cơ sở mức độ phức tạp của công việc hoặc chức danh tương ứng với trình độ, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm để thực hiện công việc hoặc chức danh, trong đó:

a) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

b) Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

c) Mức lương của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.”

Theo phụ lục của Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2014 thì quận Ba Đình, Hà Nội thuộc khu vực 1, mà theo quy định tại Điều 3 Nghị định 183/2013/NĐ-CP, lương tối thiểu vùng của khu vực 1 là 2.700.000 VNĐ (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng).

Theo Điều 3 Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định:“ Mức lương tối thiểu vùng:

1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:

a) Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

2. Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Trích đoạn phụ lục của Nghị định 182/2013/NĐ-CP quy định: “1. Vùng I, gồm các địa bàn: – Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây thuộc thành phố Hà Nội”.

Đối chiếu với quy định trả lương của Cty bạn chúng tôi nhận thấy: Lương trả cho nhân viên kinh doanh mới vào Cty của Cty bạn gồm 2 phần, phần cố định là 1.150.000 VNĐ và phần không cố định là phần tính theo doanh số bán hàng.

Doanh số bán hàng là một con số không thể xác định trước, có tháng được nhiều có tháng được ít, thậm chí có tháng bán không được. Như vậy nếu trả lương như Cty bạn thì có tháng sẽ rơi vào trường hợp lương thấp hơn lương tối thiểu vùng. Nếu như vậy, bảng lương của Cty bạn là không hợp lý và cần phải điều chỉnh.

Luật sư Đinh Vũ Hòa