Khóa học chỉ huy trưởng

ND của khóa học chỉ huy trưởng tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Nội dung này được Chúng tôi áp dụng theo tiêu chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với các Nội dung chi tiết bao gồm: