Khóa học chỉ huy trưởng

ND của khóa học chỉ huy trưởng tại Bắc Giang

Nội dung này được Chúng tôi áp dụng theo tiêu chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với các Nội dung chi tiết bao gồm: