Hỏi đáp - Tư vấn học chỉ huy trưởng

ND của khóa học chỉ huy trưởng tại Đồng Tháp

Nội dung này được trung tâm giảng dạy theo chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với những Nội dung chi tiết bao gồm: