TIN MỚI > VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Quy định về việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác

(Xây dựng) – Tôi muốn hỏi Pháp luật quy định về việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác?

(Nguyễn Đức Thiện, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội)


Ảnh minh họa.

Trả lời:

Căn cứ Điều 53 Luật Đất đai năm 2013 quy định về việc giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác như sau: Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

Như vậy, việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi theo quy định của Luật phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật.

Luật sư Ngô Thị Lựu