TIN MỚI > VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Trình tự, thủ tục thành lập Văn phòng điều hành dự án

(Xây dựng) – Chúng tôi là một nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án xây dựng tại Việt Nam, chúng tôi đã được cấp Giấy phép nhà thầu và hiện đang muốn thành lập văn phòng điều hành dự án. Vậy xin Quý báo cho biết thủ tục thành lập Văn phòng điều hành dự án theo quy định của pháp luật?

(Hà Công Quyền, Hà Nội)


Ảnh minh họa.

Trả lời:

(i) Căn cứ Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT-BXD quy định về địa điểm lập đặt trụ sở Văn phòng điều hành dự án thì:

– Đối với các hợp đồng thực hiện lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình nhà thầu có thể lập Văn phòng điều hành tại nơi đăng ký trụ sở của chủ dự án;

– Đối với hợp đồng thực hiện thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình đi qua nhiều tỉnh, nhà thầu có thể lập Văn phòng điều hành tại một địa phương có công trình đi qua để điều hành thực hiện công việc.

(ii) Căn cứ Điều 7 Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng và Công văn số 438/BXD-XL về Đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành ngày 17/3/2008 quy định về trình tự thủ tục thì:

– Sau khi nhận được giấy phép thầu, nhà thầu gửi Đơn đăng ký Văn phòng điều hành (theo mẫu ban hành kèm theo công văn số 438/BXD-XL về Đăng ký Văn phòng điều hành công trình của nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành ngày 17/3/2008) và Bản sao có chứng thực giấy phép thầu đến Sở Xây dựng nơi có dự án nhận thầu.

– Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký của nhà thầu, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành công trình cho nhà thầu.

– Lệ phí: không áp dụng.

– Sau khi thực hiện xong việc đăng ký các nội dung của Văn phòng điều hành, nhà thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản (theo phụ lục số Phụ lục 11 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) cho: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND cấp tỉnh nơi đật trụ sở Văn phòng điều hành; Sở Xây dựng nơi đặt trụ sở Văn phòng điều hành.

Luật sư Trịnh Thúy Huyền