TIN MỚI > VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Tư vấn Hợp đồng mua bán máy xây dựng

(Xây dựng) – Cty tôi đã ký một hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng năm 2013, chủ yếu là các loại máy phục vụ cho hoạt động xây dựng. Ngày 23/05/2014 chúng tôi nhận được máy nhưng khi đưa vào vận hành thì chúng tôi phát hiện một chi tiết máy của chiếc máy xúc đào đã bị hỏng (bị vỡ trong quá trình vận chuyển và bên bán có trách nhiệm vận chuyển máy tới địa chỉ của chúng tôi).

Đến ngày 28/5/2014 chúng tôi đã có khiếu nại gửi tới bên bán nhưng bên bán trả lời là không chịu trách nhiệm vì máy đã giao cho chúng tôi nên rủi ro đã chuyển sang cho chúng tôi và hỏng hóc này cũng không phải là trường hợp được bảo hành. Vậy chúng tôi khiếu nại như vậy có đúng không? Quyền lợi và trách nhiệm của chúng tôi trong vụ việc này như thế nào?

(Mai Kim Thu, Bắc Ninh)


Ảnh minh họa.

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 40 Luật Thương mại năm 2005 quy định về trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng: “Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau:

1. Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;

2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật này, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;

3. Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng”

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 2, Điều 318 Luật Thương mại năm 2005 về thời hạn khiếu nại: “Sáu tháng, kể từ ngày giao hàng đối với khiếu nại về chất lượng hàng hoá; trong trường hợp hàng hoá có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành”.

Như vậy, căn cứ vào những quy định nêu trên, Cty của bà đã khiếu nại về chất lượng máy xúc đào đã mua sau 5 ngày nhận hàng là đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên để xác định được nghĩa vụ của bên bán thì Cty bà phải xác định được thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua. Theo Hợp đồng quy định, bên bán có trách nhiệm chuyển máy đến địa chỉ của bên mua nên bên mua chỉ chịu rủi ro liên quan đến máy móc sau thời điểm nhận hàng và không do lỗi của bên bán.

Vì vậy, nếu Cty của bà có đủ chứng cứ chứng minh chi tiết máy đó bị vỡ trong quá trình vận chuyển, trước khi Cty của bà nhận được máy thì bên bán phải chịu trách nhiệm về hỏng hóc này.

Trường hợp nếu bên bán vẫn cố tình không chịu trách nhiệm thì trong vòng 2 năm kể từ ngày quyền và nghĩa vụ của Cty của bà bị xâm phạm, Cty của bà có quyền khởi kiện ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyêt theo quy định tại Điều 319 Luật Thương mại năm 2005 (Tòa án hoặc trọng tài thương mại nếu các bên lựa chọn cơ quan tài phán là trọng tài) để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Luật sư Đào Thị Dung