TIN MỚI

Xử lý tiền đền bù, hỗ trợ khi gia đình không nhận

(Xây dựng) – Gia đình tôi đã nhận được quyết định thu hồi đất nhưng chưa đồng ý với phương án đền bù. Trong trường hợp gia đình tôi không nhận thì khoản tiền này được giải quyết như thế nào? Nếu gửi vào tài khoản thì tôi có được hưởng lãi từ khoản tiền này hay không?

(Trần Thu Thảo, huyện Đan Phượng, Hà Nội)

Trả lời:

Bạn đang đọc: Xử lý tiền đền bù, hỗ trợ khi gia đình không nhận

Căn cứ Khoản 3, Điều 93 Luật Đất đai năm 2013 quy định về chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như sau:

“Trường hợp người có đất thu hồi không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước.”

Như vậy, gia đình nếu không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiền bồi thường, hỗ trợ được gửi vào tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước. Khoản tiền này không được tính lãi.

Luật sư Vũ Hải Lý

Tìm hiểu thêm: Sự kiện bất khả kháng trong hợp đồng giao dịch