Khóa học chỉ huy trưởng

5. ND của khóa học chỉ huy trưởng tại Bạc Liêu

5. ND của khóa học chỉ huy trưởng tại Cao Bằng
Nội dung này được Chúng tôi giảng dạy theo tiêu chuẩn của các bộ nghành liên quan. Với các Nội dung chi tiết bao gồm:

Nội dung học chi huy truong