học chỉ huy trưởng các tỉnh

Nội dung của những khóa học chỉ huy trưởng công trình tại AN GIANG

Những nội dung chính trong những khóa học chỉ huy trưởng công trình tại AN GIANG :
Phần 1: Sẽ giảng dạy về vấn đề pháp luật hiện hành trong xây dựng, những văn bản pháp luật, những thông tư nghị định mới nhất trong lĩnh vực xây dựng mà người làm trong lĩnh vực xây dựng cần hiểu rõ, nắm được để ứng dụng vào quá trình công tác của mình.

===> TÌM HIỂU THÊM:học chỉ huy trưởng công trình tại tphcm
Phần 2: Những kiến thức cơ bản về bộ luật lao động mới, về quản lý lao động và các hình thức hợp đồng lao động được áp dụng với những người lao động làm việc trực tiếp trên công trường xây dựng.
Phần 3: Những hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực xây dựng, mọi hình thức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hồ sơ thầu và chấm thầu… để chọn được nhà thầu tốt nhất.
Phần 4: Ký kết hợp đồng cho mỗi gói thầu đối với các nhà thầu đã trúng thầu và những loại hợp đồng chính hiện nay.
Phần 5: Tiến hành tổ chức thực thiện thi công, hay quản lý chất lượng công trình xây dựng, những bước quản lý chất lượng từ vật tư đầu vào, kỹ thuật mới trong thi công và hoàn thiện.
Phần 6: Cách Lên kế hoạch thi công và kiếm soát toàn bộ tiến độ thi công để đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra theo như kế hoạch và những kế hoạch như: vật tư, nhân công, thời gian …
Phần 7: Cách thức quản lý chi phí xây dựng và thanh quyết toán khối lượng đã thi công, những kế hoạch tài chính chi phí phù hợp nhằm đáp ứng cho tiến độ thi công đồng thời kiểm soát những hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư.
Phần 8: Quản lý những công tác an toàn lao động ngay tại công trường xây dựng, huấn luyện thực thi an toàn lao động và lập hồ sơ về an toàn lao động cho các tổ đội thi công xây dựng nhằm đảm bảo yêu cầu.

===> THAM KHẢO THÊM: chứng chỉ chỉ huy trưởng công trình
Phần 9: Quản lý vật tư máy móc trên công trường, hay cách bố trí mặt bằng kho bãi một cách khoa học thuận tiện trong thi công xây dựng, cách xây dựng một kế hoạch vật tư xây dựng trước nhằm đáp ứng tiến độ thi công của công trường xây dựng
Phần 10: Những câu chuyện, kinh nghiệm thực tế, cách thức xử lý những tình huống phát sinh thực tiễn tại công trường xây dựng.

Bạn đang đọc: Nội dung của những khóa học chỉ huy trưởng công trình tại AN GIANG