Việc Làm

Tuyển03 Chỉ Huy Trưởng Dự Án Giao Thông (cầu Đường) Phía Bắc và Phía Nam

Nơi làm việc : Tầng 5, Tòa nhà 29T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Làm việc ở Hà Nội và đồng thời tham gia công tác với các dự án, công trình tại các tỉnh thành sau

Các dự án phía Bắc (Lạng Sơn, Bắc Giang, Hưng Yên…)
Các dự án phía Nam (Khánh Hòa, Phú Yên, Trà Vinh, Tiền Giang…)

• Quản lý và điều hành toàn bộ các công việc trong phạm vi dự án thi công đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất của dự án.

• Khai thác, giải quyết phù hợp các mối quan hệ với đối tác liên quan của dự án nhằm tạo điều kiện thi công tốt nhất.

• Quản lý, khai thác máy móc, thiết bị, nhân lực trên công trường đảm bảo hiệu quả kinh tế.

• Quản lý, điều hành nhân sự tại mũi thi công thực hiện nội dung công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

• Xây dựng và chịu trách nhiệm về công tác tài chính và phân bổ nguồn tài chính cho dự án đảm bảo hiệu quả, hợp lý.

• Quản lý, theo dõi các vấn đề liên quan đến nhập, xuất vật tư, vật liệu, nhiên liệu định kỳ.

• Đôn đốc và triển khai thực hiện công tác lập hồ sơ chất lượng công trình trong phạm vi thi công.

• Tham gia thực hiện công tác lập thanh quyết toán công trình trong phạm vi dự án thi công.

• Phối hợp với chính quyền địa phương nơi sở tại nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi trong quá trình thi công.

• Thực hiện công tác báo cáo tiến độ, sản lượng theo quy định của công ty.

• Chịu trách nhiệm thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong phạm vi dự án thi công.

• Tổ chức, thực hiện các biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và công tác 5S tại công trường trong phạm vi dự án thi công.

• Tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công việc đã thi công xong theo yêu cầu của dự án.

• Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.